Pomiń
noneLekarz w Afryce z dzieckiem

Oddziaływanie społeczne

Uważamy, że nikt nie powinien czuć się bezradny, chcąc chronić swoich najbliższych. Właśnie dlatego dostarczanie zaufanych produktów higienicznych o najwyższej jakości ma centralne znaczenie dla wszystkich naszych działań. Rozumiemy, że prawidłowa higiena jest podstawą dobrego zdrowia, a dobre zdrowie ma ogromne znaczenie dla dobrej jakości życia.

Nasza walka: aby prawidłowa higiena stała się rzeczywistością osiągalną dla wszystkich

Naszą wizją jest stworzenie zdrowszego świata zbudowanego na fundamentach prawidłowej higieny. Nasza walka toczy się o to, aby prawidłowa higiena stała się rzeczywistością osiągalną dla wszystkich. Miliony istnień tracimy z powodu chorób, którym można zapobiegać. Dlatego dokładamy starań, aby dostarczać produkty antybakteryjne o wysokiej jakości i prowadzić działania edukacyjne w zakresie higieny dla mas. Ogromną przyjemnością jest dla nas świadomość, że marka Dettol jest głęboko zakorzeniona wśród milionów rodzin na całym świecie jako synonim prawidłowej higieny, ochrony przed zarazkami i profilaktyki chorób. Od pradziadków po noworodki – nasze rozwiązania higieniczne chronią tych, którzy są zdrowi, oraz tych, których układ odpornościowy jest najbardziej narażony na atak zarazków.

none

Ujarzmienie potęgi mechanizmów ochronnych

Uważamy, że bardzo ważne jest odpowiednie wzmocnienie i wyposażenie ludzi, aby mogli przerwać łańcuch infekcji. Właśnie dlatego dbamy o: 

  • Edukowanie ludzi – dzieci, młodych matek, pracowników na pierwszej linii frontu, liderów społeczności oraz wielu innych – na temat znaczenia higieny w ramach naszych programów. W skali globalnej dotarliśmy z naszymi działaniami edukacyjnymi już do ponad 8 milionów młodych matek oraz milionów dzieci i nastolatków w ramach programów realizowanych w szkołach. 
  • Współpracę z rządem i władzami publicznymi (krajowymi i lokalnymi) w celu odgrywania istotnej roli w zakresie tworzenia regulacji i planowania, budowania infrastruktury oraz monitorowania i egzekwowania. Ukierunkowanie głównie na szkoły i placówki zdrowia.  
  • Edukację akademicką/medyczną: wspomaganie badań i wiedzy naukowej w zakresie dotyczącym higieny w celu zwiększenia wiarygodności i wzmocnienia autorytetu. Ośrodki edukacyjne – nauka higieny. Oraz placówki służby zdrowia o wysokim poziomie ryzyka 
  • Media: prowadzimy działania edukacyjne w zakresie zdrowia i higieny za pośrednictwem przekazów telewizyjnych, mediów społecznościowych, mediów drukowanych itp.  

Współpracujemy z różnymi organizacjami charytatywnymi i pozarządowymi, wprowadzając edukację prozdrowotną do domów wielu rodzin z ubogich warstw społecznych – to właśnie takie indywidualne mikrointerwencje przyczyniają się do trwałych, globalnych zmian. Dettol działa jako wszechobecna ochrona, stale zabezpieczająca Twoje otoczenie przed szkodą. 

Pomoc dla ofiar katastrof; fundusze

Pomagamy również wtedy, gdy ludzie potrzebują pomocy najbardziej – często w przypadku katastrofy. Na przykład: jako część naszej macierzystej firmy RB zebraliśmy 40 mln GBP w ramach naszego funduszu RB Fight for Access Fund, na rzecz naszej wspólnej walki przeciwko rozprzestrzenianiu się Covid-19. Dążymy do ograniczenia stresu, na który narażeni są nasi konsumenci i społeczności, w których działamy, aby przerwać łańcuch zakażeń. 

Jesteśmy także dumni z przekazania darowizny w postaci pakietów produktów pielęgnacyjnych Dettol dla pracownikom służby zdrowia.

Nasze marki mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu higieny i zdrowia w walce z obecną pandemią Covid-19. Jestem świadkiem heroicznych wysiłków w całej firmie na rzecz realizowania naszego celu i naszej walki w praktyce"

none
Laxman NarasimhanDyrektor Generalny RB
none

W regionach dotkniętych katastrofą Dettol reaguje poprzez przekazanie darmowych produktów, a czasem darowizny finansowej na rzecz udzielenia pomocy dla ofiar. Chcemy Was wspierać. Właśnie to motywuje nas do działania każdego dnia – zwiększanie zdolności chronienia bliskich Wam ludzi i miejsc.

Nasza  wiedza