Pomiń

Dettol Żel antybakteryjny do rąk

Antybakteryjna formuła, zapewniająca ochronę

Pozostawia skórę zdezynfekowaną i odświeżoną

Dettol Antybakteryjny żel do rąk to podręczny produkt do dezynfekcji rąk w wygodnej buteleczce. Nasza formuła, która chroni przed szkodliwymi bakteriami i wirusami pomoże CI zadbać o higienę dłoni, gdy będziesz poza domem. Żel antybakteryjny Dettol zabija 99,9% bakterii i przetestowanych wirusów bez użycia mydła i wody.

Tags:

Zalety:  

Sposób  użycia

 1. Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu wielkości kciuka (około 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez 60 sekund do czasu aż ręce staną się suche.
 2. Nie ma potrzeby użycia wody.
 3. Stosuj wyłącznie środek nierozcieńczony.

Sposób użycia:

Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu wielkości kciuka (ok 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez 60 sekund do czasu, aż ręce staną się suche. Nie ma potrzeby użycia wody.

 Recykling

Nie wiesz, co zrobić z naszymi produktami, gdy się skończą? Przeczytaj etykietę produktu, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Razem możemy pomóc chronić i tworzyć czystszy świat.

none
Szybkie działanie
Zabija 99,9% bakterii i wirusów. Nie wymaga spłukiwania i nie klei się, dzięki czemu dłonie pozostają odświeżone i higienicznie czyste.

Środki ostrożności:

 • Trzymać poza zasięgiem dzieci. Użycie przez dzieci tylko pod opieką dorosłych.
 • Wyłącznie do zewnętrznego stosowania.
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  Środki ostrożności:

  Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

  Przechowywać w chłodnym miejscu.

  Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu. Małe ilości produktu można usunąć do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody.

  Wyłączenie do zewnętrznego stosowania.

  Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – Nie palić

  Pierwsza pomoc:

  Kontakt z okiem: zanieczyszczone oczy natychmiast płukać duża ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożlwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczona skórę dokładnie spłukać duża ilością wody. Połkniecie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Podawać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Potencjalne skutki uboczne: Oznaki/objawy spowodowane nadmierną ekspozycją: Kontakt z okiem: ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie.

  none

  Składniki:

  Działanie antybakteryjne:
  Dent. Alcohol
  Składniki wspomagająca:
  Water, Aloe Vera
  Substancje zagęszczajace:
  PEG/PPG-17/6 Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine
  Substancje utrzymujące wilgoć:
  Propylene Glycol
  Zapach:
  Parfum
  Podstawowy
  Alcohol, Aqua, PEG/PG Co-polymer, Propylene Glycol, Acrylates, C10-30 Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, t-Butyl Alcohol, Parfum, Colorant. Substancja czynna: Etanol [zaw. 63g/100g]
  Substancja czynna:
  Etanol [zaw. 63g/100g]

  FAQ’S

  • Czy żel do dezynfekcji rąk Dettol można poddać recyklingowi?

   Tak.  Zachęcamy konsumentów do recyklingu po zużyciu produktu. Opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu. Przed recyklingiem rekomendujemy oddzielenie od siebie poszczególnych elementów opakowania.

  • Jak często mogę używać żelu do dezynfekcji rąk Dettol?

   Żel antybakteryjny rąk jest przeznaczony do codziennego użytku poza domem jako szybka i łatwa alternatywa mycia dłoni. Używaj go wtedy, gdy nie masz dostępu do mydła i wody.