Pomiń

Dettol Tru Clean Antybakteryjny Spray do Powierzchni o zapachu Gruszki

Substancja czynna pochodzenia roślinnego

Odpowiedni do powierzchni mających kontakt z żywnością

Antybakteryjny spray do dezynfekcji powierzchni Tru Clean nie zawiera szkodliwych chemikaliów, takich jak wybielacze, barwniki. Wykorzystuje substancję czynną pochodzenia roślinnego, kwas mlekowy, i skutecznie zabija 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*

* dotyczy wirusa SARS-CoV-2

Tags:

Zalety:  

Sposób użycia

Dezynfekcja powierzchni.

 1. Oczyść powierzchnię przed nałożeniem produktu.
 2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię.
 3. W celu usunięcia bakterii i wirusa SARS-CoV-2 pozostaw produkt na co najmniej 5 minut, a następnie wytrzyj powierzchnie do czysta ściereczką.
 4. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukaj wodą przeznaczoną do spożycia.

Recykling

Nie wiesz, co zrobić z naszymi produktami, gdy się skończą? Przeczytaj etykietę produktu, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Razem możemy pomóc chronić i tworzyć czystszy świat.

none
Zabija 99,9%bakterii i wirusa choroby COVID-19*
Udowodniona skuteczność w zwalczaniu 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*. Substancja czynna pochodzenia roślinnego pomaga chronić twoich najbliższych przed bakteriami chorobotwórczymi.

Środki  ostrożności:

 • Nadaje się do stosowania na twardych, nieporowatych powierzchniach mających kontakt z żywnością

 • Przed użyciem przetestuj na małej powierzchni

 • Nie do użytku osobistego

 • Trzymaj poza zasięgiem dzieci

 • Dokładnie umyj ręce po użyciu

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Pierwsza pomoc:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody.
Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).
Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Uwaga: Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji.

none

Składniki:

Ochrona przed zarazkami:

kwas (S)-2-hydroksypropanowy

Świeżość:

Kompozycja zapachowa o zapachu gruszki

Nie zawiera:

Wybielaczy i barwników

Substancja czynna: kwas (S)-2-hydroksypropanowy 2,24g/100g. Zawiera Etanol. Składniki: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne. Substancje dezynfekujące, kompozycja zapachowa

FAQ’S

 • Czy środki antybakteryjne na bazie substancji pochodzenia roślinnego są skuteczne?

  Tak. Dettol Tru Clean Antybakteryjny Spray do dezynfekcji powierzchni nie zawiera szkodliwych chemikaliów, takich jak wybielacze, barwniki. Aby chronić twoje otoczenie, w jego składzie została użyta substancja czynna pochodzenia roślinnego, kwas mlekowy, aby zabijać 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*.

 • Czy Dettol Tru Antybakteryjny Spray do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni nadaje się do recyklingu?

  Tak. Butelka nadaje się do recyklingu: Zdejmij etykietę i wyrzuć butelkę do kosza na surowce wtórne

 • Czy Dettol Tru Clean Antybakteryjny Spray do dezynfekcji powierzchni mogę bezpiecznie stosować na moim blacie?

  Antybakteryjny Spray Tru Clean nadaje się  do różnych  blatów. Więcej szczegółów można znaleźć w powyższych informacjach dotyczących bezpieczeństwa oraz na etykiecie produktu.