Pomiń

Dettol Tru Clean Chusteczki Antybakteryjne do Powierzchni o zapachu Gruszki

Substancja czynna pochodzenia roślinnego

Odpowiedne do powierzchni mających kontakt z żywnością

Antybakteryjne chusteczki do czyszczenia powierzchni Tru Clean nie zawierają szkodliwych chemikaliów, takich jak wybielacze, barwniki. W składzie wykorzystano substancję czynną pochodzenia roślinnego, kwas mlekowy, dzięki któremu skutecznie zabiją 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*.

* dotyczy wirusa SARS-CoV-2

Tags:

Zalety:  

Sposób  użycia

Dezynfekcja powierzchni.

 1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
 2. Dla uzyskania higienicznej czystości: przetrzyj powierzchnie, pozostaw do wyschnięcia. Powtórz czynność w przypadku upartych plam.
 3. W celu dezynfekcji: wyczyść powierzchnie przed użyciem chusteczki, w celu usunięcia bakterii, drożdży i wirusa SARS-CoV-2 pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Pozostawić do wyschnięcia. Jedna chusteczka powinna być użyta do dezynfekcji obszaru o wielkości 44cm x 44cm.
 4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
 5. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością: stosować tylko na twardych, nieporowatych powierzchniach.

Recykling

Nie wiesz, co zrobić z naszymi produktami, gdy się skończą? Przeczytaj etykietę produktu, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Razem możemy pomóc chronić i tworzyć czystszy świat.

none
Zabijają 99,9%bakterii i wirusa choroby COVID-19*
Udowodniona skuteczność w zwalczaniu 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*. Substancja czynna pochodzenia roślinnego pomaga chronić twoich najbliższych przed bakteriami chorobotwórczymi.

Środki ostrożności:

 • Nadaje się do stosowania na twardych, nieporowatych powierzchniach mających kontakt z żywnością

 • Przed użyciem przetestuj na niewielkiej powierzchni

 • Nie do użytku osobistego; nigdy nie używaj bezpośrednio na skórze dziecka

 • Trzymaj poza zasięgiem dzieci

 • Dokładnie umyj ręce po użyciu

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Pierwsza pomoc: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nie wyrzucać zużytych chusteczek do kanalizacji.

none

Składniki

Ochrona przed zarazkami:

kwas (S)-2-hydroksypropanowy

Świeżość:

Kompozycja zapachowa

Substancja czyszcząca

Ethanol, Sodium Lauryl sulfate 

Substancja pomocnicza

Woda, Ethoxylated Alcohol, Diethylene Glycol, Monoethyl Ether, DSP, Antifoam Emulsion

Substancja czynna: kwas (S)-2-hydroksypropanowy 1,74g/100g produktu Składniki: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa

FAQ’S

 • Czy środki antybakteryjne na bazie substancji pochodzenia roślinnego są skuteczne?

  Tak. Dettol Tru Clean Antybakteryjne chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni nie zawierają szkodliwych chemikaliów, takich jak wybielacze, barwniki. Aby chronić twoje otoczenie, w jego składzie została użyta substancja czynna pochodzenia roślinnego, kwas mlekowy, aby zabijać 99,9% bakterii i wirusa choroby COVID-19*.

 • Czy Dettol Tru Antybakteryjne Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni mogę bezpiecznie stosować na moim blacie?

  Antybakteryjne Chusteczki Tru Clean nadają się  do różnych  blatów. Więcej szczegółów można znaleźć w powyższych informacjach dotyczących bezpieczeństwa oraz na etykiecie produktu.