Pomiń

Dettol Chusteczki Antybakteryjne Original

Odpowiednie do powierzchni mających kontakt z żywnością

Pozostawiają twoje otoczenie czyste i zdezynfekowane

Dettol chusteczki antybakteryjne do powierzchni zabijają 99,9% bakterii i przetestowanych wirusów w tym wirusa choroby COVID-19*. Zabijają one również drożdżaki. Mocne i dobrze nasączone. Wystarczająco delikatne, by można je było bezpiecznie używać do czyszczenia akcesoriów dziecięcych (krzesełka, maty do przewijania) i w miejscach, w których przygotowywane i podawane są posiłki. To wszystko sprawia, że są idealne do sprzątania.

* dot. wirusów: grypy H1N1, koronowirusa (BCV), RSV, rotawirusa, SARS-CoV-2

Tags:

Zalety:  

Sposób  użycia

Dezynfekcja powierzchnii

 1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
 2. Przetrzyj powierzchnie dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
 3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać woda przeznaczona do spożycia. W celu usunięcia bakterii i wirusów pozostaw powierzchnię niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
 4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
 5. Nie do użytku osobistego. Nie spłukiwać w toalecie.

 Recykling

Nie wiesz, co zrobić z naszymi produktami, gdy się skończą? Przeczytaj etykietę produktu, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Razem możemy pomóc chronić i tworzyć czystszy świat

none
Zabijają wirusa choroby COVID-19*
Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa twoich najbliższych, nasze chusteczki mają potwierdzoną badaniami skuteczność wobec wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Środki  ostrożności:

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 • Nie nadaje się do: surowego drewna, dywanów, tapicerki, tkanin.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie do użytku osobistego.
 • Nie wyrzucać do toalety.
 • Nie zamrażać.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
 • Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać uwolnienia do środowiska. Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu i mogą być niebezpieczne. Pojemników nie używać ponownie.

Środki ostrożności

Działa szkodliwe na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami .

Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażania na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem, Połkniecie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).

Potencjalne ostre skutki uboczne: brak szczegółowych danych.

Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać uwalniania do środowiska. Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu i mogą być niebezpieczne. Pojemników nie używać ponownie.  

none

Składniki

Substancja czynna:

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16) 0,40g/100g produktu

Składniki:
substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa.
Działanie biobójcze:

Substancja czynna: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloa­monu (ADBAC/BKC (C12-16)

Zapach:
Kompozycja zapachowa
Substancje pomocniczne:
Woda
Substancje czyszczące:
Alkohol
Nie zawiera:
Wybielaczy

FAQ’S

Chusteczki Dettol są doskonałym wsparciem w ochronie naszych najbliższych podczas trwania sezonu grypowego zabijając 99,9% bakterii i wirusów*.

Dettol chusteczki antybakteryjne (original, o zapachu limonki z miętą) usuwają z powierzchni wirusa grypy H1N1 oraz wirusa syncytialnego układu oddechowego (RSV).

Chusteczka ma tę zaletę, że jest jednorazowa. Porównaj ją ze ściereczką, której używałbyś wielokrotnie na różnych powierzchniach w całym domu.  

Tak. Ten produkt, używany zgodnie z sposobem użycia ma potwierdzoną badaniami skuteczność wobec wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Substancją czynną użytą w tym produkcie jest Alkil (C 12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C 12-16)). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z powyższą liczbą składników.

By zdezynfekować powierzchnię:

 • Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
 • Przetrzyj powierzchnie dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
 • Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać woda przeznaczona do spożycia. W celu usunięcia bakterii i wirusów pozostaw powierzchnię niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
 • Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.

NIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO.
Nie spłukiwać w toalecie.

Te chusteczki przeznaczone są do czyszczenia powierzchni. Nie należy ich wykorzystywać do użytku osobistego. Do dezynfekcji rąk użyj Antybakteryjnego żelu Dettol.