Dettol Antybakteryjny Spray Do Powierzchni Original 500ml

Cechy Produktu

  • Antybakteryjny i drożdżakobójczy - zabija 99,9% bakterii
  • Bez wybielaczy
  • Bezpieczny do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością

Opis produktu

Dettol antybakteryjny spray do powierzchni Original.
Antybakteryjny i drożdżakobójczy płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
ODPOWIEDNI DO:
desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych.

Substancja czynna: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,96 g/kg. Składniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa.
Więcej informacji o składnikach: rbeuroinfo.com.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7193/17.

1. Przekręć dysze na pozycje ON.
2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię.
3. Przetrzyj czysta, wilgotna ściereczka i pozwól żeby powierzchnia wyschła.
4. Nie trzeba spłukiwać.
5. W przypadku czyszczenia urządzeń elektrycznych, spray rozpyl na ściereczkę i przetrzyj powierzchnie.
6. W celu usunięcia bakterii pozostaw produkt na 5 min, w celu usunięcia drożdży pozostaw produkt na 15 min. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać woda przeznaczona do spożycia.
Nie stosować do: okien, luster, tkanin, porowatych, malowanych lub lakierowanych powierzchni. Nie używać z detergentami lub środkami dezynfekującymi. Unikać kontaktu z plastikowymi butelkami dla niemowląt, które mogą pękać w czasie sterylizacji parą. Przed użyciem wypróbuj produkt w niewidocznym miejscu

Nie stosować do: okien, luster, tkanin,
porowatych, malowanych lub lakierowanych powierzchni. Nie używać z detergentami lub środkami dezynfekującymi. Unikać kontaktu z plastikowymi butelkami dla niemowląt, które mogą pękać w czasie sterylizacji parą.
Przed użyciem wypróbuj produkt w niewidocznym miejscu.
Chronić przed dziećmi.
Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut.
Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).
Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Powoduje podrażnienie oczu. Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry.
Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Uwaga: Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji.

Product Code: 5900627074260