Breadcrumbs

Choroby przenoszone przez wodę

Choroby przenoszone przez wodę stanowią duże zagrożenie dla ludności całego świata, zwłaszcza krajów rozwijających się. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF szacują, że choroby te odpowiadają za 80% wszystkich zachorowań i jedną trzecią zgonów w krajach rozwijających się. W specjalnym raporcie WHO stwierdziła, że przyczyną 88% wszystkich chorób przenoszonych przez wodę są niedostateczny poziom higieny, złe warunki sanitarne i brak dostępu do bezpiecznej wody.

Woda jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania życia ludzkiego, nasze ciała w 70% składają się z wody. Przeciętny człowiek powinien pić ok. 6–8 szklanek wody dziennie. 

Przyczyny

Istnieją dwie główne przyczyny chorób przenoszonych przez wodę:

 • Zagrożenia chemiczne i skażenie przemysłowe, np. niebezpiecznie wysoki poziom substancji chemicznych, azotanów lub metali ciężkich w wodzie spowodowany skażeniem przemysłowym lub nadmiernym stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie.
 • Zagrożenia związane z występowaniem mikroorganizmów i skażeniem wody przez bakterie, wirusy i pasożyty, które wywołują choroby. W większości przypadków to skażenie powstaje w momencie, gdy do wody dostają się odchody ludzkie lub zwierzęce. Zaledwie 1 gram odchodów może zawierać nawet do 100 miliardów mikroorganizmów.

 

Objawy

Istnieje wiele różnych chorób przenoszonych przez wodę, od biegunki i cholery do polio i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Choroby te mogą być niezwykle groźne, mieć duży wpływ na życie, a nawet zagrażać życiu zarażonych osób, istnieją jednak sposoby ochrony przed chorobami przenoszonymi przez wodę.

 • Biegunka i wirusowe zapalenie przewodu pokarmowego
 • Bóle i skurcze brzucha
 • Dur brzuszny
 • Dyzenteria
 • Cholera
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Drakunkuloza
 • Wirusowe zapalenie wątroby 
 • Polio

Sposoby zapobiegania

 • Upewnij się, że przy ocenie wizualnej woda jest czysta i pozbawiona szlamu bądź piasku. Wodę można filtrować celem usunięcia widocznych zanieczyszczeń.
 • Do picia należy zawsze używać czystej, bezpiecznej wody. Należy używać czystej wody pitnej lub czystej wody uzdatnionej za pomocą tabletek uzdatniających lub płynu uzdatniającego, które eliminują groźne mikroorganizmy. Nie należy pić wody niepoddanej uzdatnieniu.
 • Upewnij się, że woda, która jest przechowywana, jest odpowiedniej jakości mikrobiologicznej i nadaje się do ponownego użytku.
 • Pamiętaj o konieczności zachowania ścisłej higieny rąk, dokładnego mycia rąk wodą i mydłem po skorzystaniu z toalety oraz przed przystąpieniem do przygotowywania i spożywania żywności.
 • Dopilnuj, aby produkty spożywcze były myte, oczyszczone i w pełni ugotowane, co zapewni eliminację groźnych bakterii i innych niebezpiecznych zarazków, jakie mogą być obecne na żywności.
 • Zaszczep się, aby zapewnić sobie ochronę przed chorobami, na które dostępne są szczepionki. 

Mit czy prawda

Czy choroby przenoszone przez wodę występują tylko w krajach rozwijających się?

Choroby przenoszone przez wodę mogą wystąpić w każdym kraju, jednak częściej występują w krajach rozwijających się, często ze względu na brak infrastruktury zapewniającej dostęp do czystej, bezpiecznej wody oraz brak odpowiednich systemów kanalizacji i niedostateczne warunki sanitarne.

Czy choroby przenoszone przez wodę dotykają tylko społeczności o gorszym statusie?

Jest to mit, choroby przenoszone przez wodę mogą dotknąć każdego, jednak zależnie od rodzaju choroby, może ona mieć cięższy przebieg u niemowląt, małych dzieci, osób starszych i osób w złych warunkach bytowych.

Raport WHO i UNICEF ze wspólnego programu monitorowania dostępu do wody i urządzeń sanitarnych (Joint Monitoring Programe for Water Supply and Sanitation (2000) Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report) jest dostępny na stronie:

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/globalassess/en/

Szacunki dotyczące obciążeń związanych z chorobami i analiza efektywności kosztów

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/burden/en/