Dettol Antybakteryjny Spray Do Powierzchni Limonka i Mięta 500ml

Cechy Produktu

  • Antybakteryjny i drożdżakobójczy - zabija 99,9% bakterii
  • Bez wybielaczy
  • Bezpieczny do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością

Opis produktu

Dettol antybakteryjny spray do powierzchni o zapachu limonki z miętą.
Antybakteryjny i drożdżakobójczy płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
ODPOWIEDNI DO: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych

Substancja czynna: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,96 g/kg. Składniki: < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, limonen. Więcej informacji o składnikach: rbeuroinfo.com. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7193/17.

1. Przekręć dyszę na pozycję ON.
2. Spryskaj czyszczona powierzchnię.
3. Przetrzyj czystą, wilgotną ściereczką i pozwól żeby powierzchnia wyschła.
4. Nie trzeba spłukiwać.
5. W przypadku czyszczenia urządzeń elektrycznych, spray rozpyl na ściereczkę i przetrzyj powierzchnię.
6. W celu usunięcia bakterii pozostaw produkt na 5 min, w celu usunięcia drożdży pozostaw produkt na 15 min.
Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
Nie stosować do: okien, luster, tkanin, porowatych, malowanych lub lakierowanych powierzchni. Nie używać z detergentami lub środkami dezynfekującymi. Unikać kontaktu z plastikowymi butelkami dla niemowląt, które mogą pękać w czasie sterylizacji parą. Przed użyciem wypróbuj produkt w niewidocznym miejscu.

Chronić przed dziećmi. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut.
Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody.
Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).
Potencjalne ostre skutki uboczne:
Kontakt z okiem: Powoduje podrażnienie oczu.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry.
Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Uwaga: Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji.

Product Code: 5900627074277