Breadcrumbs

Program dla szkół

Nauka zdrowych nawyków higienicznych dla dzieci ze szkół podstawowych

Twoje nieznośne urwisy na swoich rękach gromadzą mnóstwo zarazków. Kiedy jesteś w pobliżu, możesz dbać o ich ochronę i upewniać się, czy umyły ręce po skorzystaniu z toalety lub przed jedzeniem. Ale co się dzieje, kiedy Twoje skarby są w szkole? Skąd będziesz wiedzieć, czy w szkole przestrzegają dobrych nawyków, których nauczyły się od Ciebie?

Szkoła to miejsce, w którym zarazki łatwo się przenoszą z osoby na osobę, ponieważ przebywa w niej wiele dzieci. Wystarczy jedno dziecko, które nie przestrzega zasad higieny, by pojawiło się potencjalne ryzyko przeniesienia infekcji na inne dzieci.

Niestety w wielu krajach, zwłaszcza rozwijających się, ponad 2000 dzieci dziennie umiera z powodu chorób, którym można zapobiec, np. biegunki; niektóre z nich można by uratować dzięki prostej czynności mycia rąk wodą i mydłem.

Dettol inwestuje środki w szereg programów edukacyjnych realizowanych na całym świecie, których celem jest uczenie dzieci w wieku szkolnym właściwych nawyków higienicznych. W naszych programach nauka jest interaktywną zabawą, która angażuje uwagę dzieci.

  • W 2013 r. edukacją z zakresu higieny i mycia rąk wodą i mydłem objęliśmy 63 miliony dzieci. Nasze działania realizowaliśmy, dostarczając nauczycielom materiałów edukacyjnych i wspierając ich w promowaniu właściwych nawyków higienicznych wśród dzieci i nagradzaniu uczniów za dbanie o higienę rąk wspólnie z rodzicami.  
  • W Chinach pomogliśmy pobić dwa światowe rekordy w ramach współpracy z inicjatywą Save the Children i lokalnym komitetem prowincji Anhui ds. kampanii prozdrowotnych. 2 571 pobiło rekord w tworzeniu najdłuższego łańcucha ludzkich rąk. Do inicjatywy włączyli się dorośli wolontariusze, aby wraz z 366 ochotnikami promującymi postawy prozdrowotne wziąć udział w biciu rekordu największej liczby uczestników zbiorowego mycia rąk.
  • W Stanach Zjednoczonych przedstawiciele marki Lysol, która jest naszą marką produktów antybakteryjnych na rynku amerykańskim, współpracowali z dwiema amerykańskimi organizacjami nad realizacją programu ‘Healthy Habits’, którego celem jest prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci w USA. 

Jako specjaliści marki Dettol głęboko wierzymy w siłę edukacji z zakresu higieny, to przekonanie jest podstawą naszego działania, ponieważ pomaga ono chronić dzieci przed chorobami i promować zdrowie rodziny.