Breadcrumbs

Niesienie pomocy w sytuacji katastrofy

Ekstremalne zjawiska pogodowe i inne nieprzewidziane sytuacje często mogą zniszczyć całe społeczności, a kiedy nastąpią, niosą za sobą nowe wyzwania dotyczące zachowania zdrowia w sytuacji katastrofy.

Wśród takich zjawisk są powodzie, skażenie środowiska wyciekami z kanalizacji, skażenie wody itp. W takich warunkach bakterie i zarazki mają doskonałe warunki do rozwoju; czasem nawet brakuje wody, którą można by wykorzystać do usuwania skutków sytuacji kryzysowej.

Jako specjaliści marki Dettol jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy w sytuacji, gdy osoby np. dotknięte klęską najbardziej jej potrzebują. Oto kilka przykładów naszych działań:

  • Fundusz pomocy dzieciom

Marka Dettol wraz z naszą firmą macierzystą RB prowadzi globalną współpracę partnerską z inicjatywą Save The Children w celu zapewnienia wsparcia dzieciom w sytuacji katastrofy. W 2007 r. utworzono Fundusz Pomocy Dzieciom (CEF), którego zadaniem jest szybkie reagowanie w miejscu zaistnienia katastrofy lub klęski.  

  • Działania na rzecz pomocy w sytuacji katastrofy 

 Kiedy wydarzy się katastrofa lub klęska, marka Dettol reaguje na sytuację kryzysową, przekazując darowizny rzeczowe (swoje produkty), a czasem pieniężne, na cele pomocowe.  Przykładem mogą być działania realizowane po uderzeniu tajfunu Haiyan na Filipinach czy po wystąpieniu tornada w Stanach Zjednoczonych w 2013 r.

Inicjatywa Save the Children to jedna z największych na świecie niezależnych organizacji działających na rzecz dzieci. Inicjatywa Save the Children działa w ponad 120 krajach, koncentrując swoje działania na ratowaniu życia dzieci, walki o prawa dziecka i pomaganiu dzieciom w realizowaniu pełni swojego potencjału; firma RB i marka Dettol są dumne ze swojego statusu partnerów inicjatywy Save The Children.