Breadcrumbs

Pierwsza pomoc i pielęgnacja ran

Podstawowe zasady pierwszej pomocy zapewnią eliminację zarazków i pomogą w zapobieganiu zakażeniom ran

Od chwili, w której Twoje dziecko stawia pierwsze kroki, jest ono narażone na upadki i urazy, które towarzyszą uczeniu się, rozwojowi i zabawom. Nawet dorosłym od czasu do czasu zdarza się doznać skaleczenia lub zadrapania. Mimo że organizm szybko uleczy się samoistnie, zastosowanie podstawowych zasad pierwszej pomocy sprawi, że drobne urazy będą leczyć się szybciej niż zakażona rana.

Dlaczego pierwsza pomoc jest ważna?

Zdrowa, nieuszkodzona skóra jest naturalną barierą dla zarazków. Jednak gdy skóra jest uszkodzona, np. poprzez skaleczenie, zadrapanie lub ugryzienie, miejsce to staje się dla zarazków bramą, przez którą wnikają do naszego organizmu. Wilgotna, ciepła i odżywcza tkanka podskórna staje się wtedy dla bakterii idealnym środowiskiem do wniknięcia i namnażania się. 

Kiedy rana może zostać zakażona:

  • Zarazki, które bytują na naszym ciele wnikną w ranę po przeniesieniu z okalających ją zdrowych obszarów skóry
  • Podczas powstania urazu zostanie zanieczyszczona zarazkami pochodzącymi z kurzu i brudu, od zwierząt lub innych osób
  • Zarazki przenoszone przez powietrze dostaną się do rany
  • Rany dotyka się nieumytymi rękami lub przedmiotami, które są zanieczyszczone zarazkami i bakteriami

To, czy rana zostanie zakażona i jak szybko to się stanie, zależy od kilku czynników. Są to m.in. rodzaj zakażających bakterii, rodzaj rany, głębokość rany, umiejscowienie rany na ciele, poziom ukrwienia obszaru wokół rany, obecność materiału zanieczyszczającego i poziom odpowiedzi immunologicznej organizmu na wnikające do niego mikroorganizmy. W niektórych przypadkach zakażenia ran mogą mieć ciężki przebieg i nie można zawsze polegać na leczeniu ich antybiotykami (ważne np. w przypadku zakażeń spowodowanych MRSA). Uważa się, że jednym ze skutków zakażeń ran są problemy z ich gojeniem się. Dlatego też stosowanie antyseptyków jest ważnym sposobem zapobiegania infekcjom i ewentualnym problemom z gojeniem ran.

Podstawowe zasady pierwszej pomocy mające na celu zapobieganie zakażeniom drobnych ran:

  • Umyj ręce przed dotykaniem rany i po nim, używając mydła antybakteryjnego lub antybakteryjnego żelu do rąk na bazie alkoholu
  • Oczyść ranę czystą, bieżącą wodą, roztworem antyseptycznym lub prawidłowo rozcieńczonym płynem antyseptycznym
  • Delikatnie osusz skórę wokół rany
  • Nałóż krem antyseptyczny, by wyeliminować pozostałe zarazki i bakterie
  • Zapewnij ochronę rany przed czynnikami zewnętrznymi poprzez opatrzenie jej i regularne zmiany opatrunku
  • Pamiętaj o właściwej higienie rąk, umyj ręce po zakończeniu tych czynności 

Jeżeli rana nadal krwawi lub występują w niej oznaki zakażenia, takie jak zaczerwienienie lub opuchnięcie, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.