MRSA

MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę) to bakteria, która zmutowała i stała się oporna na szerokie spektrum antybiotyków. Z tego względu zakażenia spowodowane przez tę bakterię leczy się trudniej niż inne infekcje bakteryjne . Ponieważ zakażenia wywołane przez MRSA leczy się trudniej, bakterie te często nazywa się superbakteriami.

Wiadomo, że MRSA może powodować względnie łagodne infekcje skóry, ale może też być przyczyną poważniejszych zakażeń zwłaszcza u szczególnie wrażliwych grup osób, w tym osób starszych, osób żyjących w złych warunkach bytowych oraz przewlekle chorych dzieci i noworodków.

Zakażenia MRSA zdarzają się częściej w szpitalach i domach opieki, ponieważ u osób tam przebywających częściej występują miejsca na ciele (np. rany po zabiegach chirurgicznych), przez które bakterie łatwo wnikają do organizmu. Osoby starsze, chore, rekonwalescenci czasem mają zbyt osłabiony układ odpornościowy, by uchronić się przed zakażeniem i często kontaktują się z wieloma osobami, co sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii i infekcji, jeżeli nie zostaną zachowane właściwe wymogi higieniczne.

Objawy takich infekcji mogą być różne zależnie od miejsca na ciele, w którym rozwinęło się zakażenie MRSA ; w ciężkich przypadkach mogą one zagrażać życiu i wpływać na codzienne życie pacjenta.

Przyczyny

MRSA może też przenosić się poprzez kontakt dotykowy ze skórą osoby zakażonej MRSA, lub kogoś, kto jest nosicielem tej bakterii na swojej skórze, jednak nie występują u niego żadne objawy zakażenia.

MRSA potrafi przetrwać przez długi czas w opatrunkach medycznych, ręcznikach, pościeli, a nawet odzieży, co zwiększa prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się zakażenia.

Objawy

Zakażenie skóry MRSA:

 • czyraki
 • ropnie
 • wysypka
 • gorączka
 • uogólnione złe samopoczucie

Zapalenie tkanki podskórnej:

 • opuchnięta, czerwona i bolesna skóra
 • uczucie gorąca na skórze

Inwazyjny MRSA:

 • Posocznica (zakażenie krwi)
 • Infekcja układu moczowego
 • Wysoka gorączka – powyżej 38°C
 • Zapalenie płuc
 • Zapalenie wsierdzia 
 • Bakteryjne zapalenie kości 
 • Ropne zapalenie stawów

Sposoby zapobiegania

Zachowaj właściwą higienę osobistą

 • Najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniom jest systematyczne zachowywanie właściwej higieny.
 • Zawsze po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem i po nim ręce należy dokładnie myć wodą i mydłem i dobrze osuszać, najlepiej ręcznikiem papierowym. 
 • Podczas wizyty w domu opieki lub szpitalu należy umyć ręce, aby usunąć z nich brud, a następnie użyć żelu dezynfekującego - dopiero po tym można podejść do łóżka chorej osoby. Czynności te należy powtórzyć po zakończeniu wizyty lub przed ponownym podejściem do łóżka pacjenta. Nie należy siadać na łóżku pacjenta, aby ograniczyć ryzyko przeniesienia MRSA na odzież

Dbaj o higienę prania

 • Jeżeli opiekujesz się osobą, u której wystąpiło zakażenie MRSA, zachowaj higienę podczas prania ręczników, pościeli i ubrań i używaj programu prania w wysokiej temperaturze (ponad 60°C).

Dbaj o higienę ran

 • Aby zapobiec wniknięciu zakażenia do Twojego krwiobiegu, wyrób u siebie nawyk stosowania właściwych procedur pierwszej pomocy w razie powstania ran lub zadrapań, polegających na oczyszczeniu uszkodzonej skóry i opatrzenie jej wodoodpornym opatrunkiem.

Mit czy prawda

MRSA nie reaguje na żadną antybiotykoterapię

Nie jest to prawdą. MRSA poddaje się leczeniu odpowiednimi lekami, które nadal są skuteczne przeciwko tej bakterii. Wybór leku zależy od konkretnego szczepu MRSA. Wiadomo natomiast, że spektrum leków używanych do leczenia MRSA jest ograniczone.

MRSA zagraża życiu

Może to być prawdą zwłaszcza w przypadku osób, u których wystąpiło inwazyjne zakażenie MRSA oraz związane z nim poważne powikłania, wiadomo też, że MRSA może być nieświadomie przenoszony przez zdrowych ludzi, u których bakteria ta nie spowoduje zakażenia. Nosicielstwo bakterii powodującej zakażenie może jednak być sposobem przenoszenia infekcji na inne osoby, dlatego też tak duże znaczenie ma zachowywanie rygorystycznej higieny rąk i powierzchni, co pomoże ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji zwłaszcza w bardziej narażonych grupach osób.